Välkommen!

Välkommen att bekanta dig med sajten och med församlingens liv!

”Hel. Anna av Novgorods Ortodoxa Församling är en kanonisk, ortodox församling inom serbisk-ortodoxa stiftet av Britannien och Skandinavien, med ansvar för det svenskspråkiga arbetet i mellersta och norra Sverige.”
Bakom denna formella beskrivning finns en levande ortodox gemenskap med gudstjänstgemenskaper i Östergötland, Närke, Sörmland, Stockholm och Siljansbygden.
Och flera är på väg! Följ utvecklingen på denna sajt!
 ——————————————————————————————————————————————

STORA FASTAN OCH PÅSKEN – en kort beskrivning!


PÅSKEN
är i år den 16 april ( övriga kyrkor samtidigt med oss).
Stora fastan börjar  måndagen den 28 februari och föregås av
Förlåtelsens Söndag (27/2)  då vi försonas med varandra inför vandringen till Påsk.
Vad är fasta?
Fasta innebär övning i mindre och enklare mat: Enkelt sagt, följer vi ungefär vegansk kost under denna tid.
Fasta innebär övning i mera kärlek till Gud och vår nästa, våra medmänniskor.
Fastan förbereder oss att ta del av Påsken, så att den verkligen blir vår Påsk,
vår uppståndelse från dåliga vanor som dödar oss;
vår uppståndelse ur konflikter och bitterhet, ur själviskhet och rädsla;
vår uppståndelse till glädje i Gud!
Vad gör jag åt detta? 
Kom till kyrkans gudstjänster! Kristen tro lever vi tillsammans, i Guds kyrka!
Tala med prästen om hur man lever som kristen.
Bry dig om dina medmänniskor, särskilt de som har det svårt, som är bortglömda, som är fattiga.
Sök försoning om du är i konflikt med någon, ha tålamod.
Öva dig i att leva hederligt och generöst.
Lev varje dag inför Gud och bed!

 


Efraim Syrierns bön.
Beds dagligen, måndag till och med fredag:
Herre och Härskare över mitt liv,
giv mig icke lättjans, fåfänglighetens,
tomordighetens eller härsklystnadens ande.
(Nedfallande)

Men giv mig Herre, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens,
tålamodets och kärlekens anda.
(Nedfallande)

O Herre och Konung, låt mig se mina egna försyndelser och icke döma min broder.
Ty Du är välsignad i evigheternas evigheter.
(Nedfallande)

 

Under Stora Fastan överflödar kyrkorna av gudstjänster och böner!
Här några av de viktigaste:
På söndagarna i Stora Fastan firar vi helige Basilios den Stores Liturgi,
med många underbara böner.
På onsdagar och fredagar firas De förutinvigda Gåvornas Liturgi, där man så kan.
På fredagkvällarna beds den stora Akathisten till Gudsföderskan.
Under första veckan i Stora fastan beds  helige Andreas av Kretas botkanon
Den återkommer på onsdagen i femte veckan i Stora fastan.  http://www.kristiforklaring.se/gudstjansten/andreas_av_kreta.pdf

f. Mikael Liljeström


 Gudstjänstschema-se flikarna ovan!


 Skrivet till och om församlingen:

Kyrkoherdens kommunike 2016 
Vår kyrkoherde och biskopsvikarie visar vägen framåt.

Kyrkans folk
Maria Elisabeth Olsson reflekterar över kyrkans liv.

”Att riva en dröm!”
Daniel Öhrvall presenterar en församlingsvision

 Kallelse och ansvar
Ett brev till församlingen från våra ordförande

 

 

Fader Mishas* hälsningar till  församlingen vid de stora festerna:

Julhälsning 2016

Påskhälsning från vår kyrkoherde och biskopsvikarie 2016

Kyrkoherdens julbrev 2015

Påskhälsning 2015

————————

Information om arkimandrit Tikhons minne här!
*)Fader Misha Jaksic, är kyrkoherde för  församlingen
och biskopsvikare för Svenska ortodoxa vikariatet i stiftet