Välkommen!

Välkommen att bekanta dig med sajten och med församlingens liv!

”Hel. Anna av Novgorods Ortodoxa Församling är en kanonisk, ortodox församling inom serbisk-ortodoxa stiftet av Britannien och Skandinavien, med ansvar för det svenskspråkiga arbetet i mellersta och norra Sverige.”
Bakom denna formella beskrivning finns en levande ortodox gemenskap med gudstjänstgemenskaper i Östergötland, Närke, Sörmland, Stockholm och Siljansbygden.
Och flera är på väg! Följ utvecklingen på denna sajt!

Kyrkfesten i Dalarna: klicka på fliken ovan!

Helgmålsringning

Sveriges Televisions program Helgmålsringning sänds den 10 juni kl. 17:50 (SVT1) från vår församlingskyrka i Linköping, och leds av församlingens kyrkoherde fader Misha Jaksic. Programmet finns efter den 10 juni även på SVT-play.


Inför Påsken 2017

Kära vänner,

När Herren Jesus tillfrågades varför hans lärjungar inte fastade, svarade Han: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta”. (Mark 2:19-20)

På vår årliga, och ständiga, fastevandring mot Jerusalem och den Stora veckans omtumlande händelser – där mänskligheten slutligen kröns liksom en brud med Guds största gåva till både mänskligheten och hela skapelsen, livets seger över döden – är vi de fastande bröllopsgästerna. Med bön, fasta och vaksamhet när vi vår själs oljelampa. Och tillsammans med de visa brudtärnorna i Herrens liknelse (Matt 25:1-13) iordningställer vi vår egna inre brudkammare för mötet med Brudgummen, som kommer till var och en av oss med det eviga livets bröllopsgåva, liksom Han kommer för att uppfylla kosmos, hela skapelsens brudgemak, med Guds Rikes oskapade ljus, det ljus som visar hela skapelsen i dess rätta form: ty mer strålande än något kungligt gemak har Kristi grav visat sig, vår uppståndelses källa.

Genom korsets och vetekornets lag (Joh 12:24) – absurditeternas absurditet för den andligt blinde eller för den högmodige – går den ende Odödlige in i döden, för att föra mångfalden av oss dödliga till livet. Han som ständigt är hos oss, med oss, ja, också i oss, kommer dock ändå ständigt till oss, för att föra oss från vår tillvaro av mörker och förgängelse till det av ljus och liv uppfyllda paradiset, ja, låta detta paradis även bli en verklighet mitt ibland oss och djupt i oss.

I tacksägelse går vi Honom till mötes för att uppleva:

Messias ankomst i triumf och jubelropen på Palmsöndagen – Han som i himmelen tronar på keruberna, rider nu in på jordens damm sittande på en åsnas rygg;
Sveket, förräderiet, förnekelsen – Han som bejakar och bekräftar hela skapelsen och människan, dess krona, sviks nu förråds och förnekas;
Domen – Hela världens Domare, Han som kommer för att fria och befria, fängslas nu och döms till döden av syndare;
Bespottelsen – Han som med sitt spott gav syn åt den blinde, bespottas nu av en andlig blindhet;
Piskandet – Han som med piskrapp drev ut månglarna ur sin Faders hus, piskas nu av dem som Han vill föra till Faderns Rike;
Törnekronan – Han som gjorde människan till skapelsens huvud och krönte henne med ära och härlighet, får nu av henne en törnekrona som sårar Hans huvud;
Spikarna och spjutet – De händer som helat sjuka, de fötter som gått genom världens tåredal med Rikets glädjebudskap, den kropp Gud antog för vår frälsnings skull, genomborras nu av järn;
Korsfästelsen – Han som upprättar den fallna människan, spikas nu av henne upp på ett kors;
Gallan – Han som gav det törstiga folket vatten i öknen, erbjuds nu själv, i sin törst, galla att dricka;
Graven – Han som fört oss ut ur intets mörker till vardandets ljus, läggs nu av oss i en mörk grav;
Gravvilan – Han som vilade från sitt skapelseverk, vilar nu i graven sin sabbatsvila, samtidigt som Han påbörjar sin nyskapelse;
Uppståndelsen – Han som av oss mottog döden och graven, ger oss nu livet och paradiset.

Och i glädje lovsjunger vi:

Uppståndelsens dag! Låt oss upplysas, o folk! Påsken, Herrens Påsk! Från döden till livet och från jorden till himmelen har Kristus, vår Gud, fört oss fram, oss som sjunger segersången:
Kristus är uppstånden från de döda! (Ur Påskens kanon, Sång 1, Irmos)

Så kom, låt oss ta emot ljuset av den Uppståndne! Den uppståndne Kristi ljus må upplysa oss alla!
En välsignad Kristi Uppståndelses fest önskar jag er alla!

Misha Jaksic, kyrkoherde


STORA VECKANS GUDSTJÄNSTTEXTER

för gemensam och för enskild använding FINNS HÄR!

 

STORA FASTAN OCH PÅSKEN – en kort beskrivning!


PÅSKEN
är i år den 16 april ( övriga kyrkor samtidigt med oss).
Stora fastan börjar  måndagen den 28 februari och föregås av
Förlåtelsens Söndag (27/2)  då vi försonas med varandra inför vandringen till Påsk.
Vad är fasta?
Fasta innebär övning i mindre och enklare mat: Enkelt sagt, följer vi ungefär vegansk kost under denna tid.
Fasta innebär övning i mera kärlek till Gud och vår nästa, våra medmänniskor.
Fastan förbereder oss att ta del av Påsken, så att den verkligen blir vår Påsk,
vår uppståndelse från dåliga vanor som dödar oss;
vår uppståndelse ur konflikter och bitterhet, ur själviskhet och rädsla;
vår uppståndelse till glädje i Gud!
Vad gör jag åt detta? 
Kom till kyrkans gudstjänster! Kristen tro lever vi tillsammans, i Guds kyrka!
Tala med prästen om hur man lever som kristen.
Bry dig om dina medmänniskor, särskilt de som har det svårt, som är bortglömda, som är fattiga.
Sök försoning om du är i konflikt med någon, ha tålamod.
Öva dig i att leva hederligt och generöst.
Lev varje dag inför Gud och bed!

 


Efraim Syrierns bön.
Beds dagligen, måndag till och med fredag:
Herre och Härskare över mitt liv,
giv mig icke lättjans, fåfänglighetens,
tomordighetens eller härsklystnadens ande.
(Nedfallande)

Men giv mig Herre, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens,
tålamodets och kärlekens anda.
(Nedfallande)

O Herre och Konung, låt mig se mina egna försyndelser och icke döma min broder.
Ty Du är välsignad i evigheternas evigheter.
(Nedfallande)

 

Under Stora Fastan överflödar kyrkorna av gudstjänster och böner!
Här några av de viktigaste:
På söndagarna i Stora Fastan firar vi helige Basilios den Stores Liturgi,
med många underbara böner.
På onsdagar och fredagar firas De förutinvigda Gåvornas Liturgi, där man så kan.
På fredagkvällarna beds den stora Akathisten till Gudsföderskan.
Under första veckan i Stora fastan beds  helige Andreas av Kretas botkanon
Den återkommer på onsdagen i femte veckan i Stora fastan.  http://www.kristiforklaring.se/gudstjansten/andreas_av_kreta.pdf

f. Mikael Liljeström


 Gudstjänstschema-se flikarna ovan!


 Skrivet till och om församlingen:

Kyrkoherdens kommunike 2016 
Vår kyrkoherde och biskopsvikarie visar vägen framåt.

Kyrkans folk
Maria Elisabeth Olsson reflekterar över kyrkans liv.

”Att riva en dröm!”
Daniel Öhrvall presenterar en församlingsvision

 Kallelse och ansvar
Ett brev till församlingen från våra ordförande

 

 

Fader Mishas* hälsningar till  församlingen vid de stora festerna:

Julhälsning 2016

Påskhälsning från vår kyrkoherde och biskopsvikarie 2016

Kyrkoherdens julbrev 2015

Påskhälsning 2015

————————

Information om arkimandrit Tikhons minne här!
*)Fader Misha Jaksic, är kyrkoherde för  församlingen
och biskopsvikare för Svenska ortodoxa vikariatet i stiftet