Välkommen!

Välkommen att bekanta dig med sajten och med församlingens liv!

”Hel. Anna av Novgorods Ortodoxa Församling är en kanonisk, ortodox församling inom serbisk-ortodoxa stiftet av Britannien och Skandinavien, med ansvar för det svenskspråkiga arbetet i mellersta och norra Sverige.”
Bakom denna formella beskrivning finns en levande ortodox gemenskap med gudstjänstgemenskaper i Östergötland, Närke, Sörmland, Stockholm och Siljansbygden.
Och flera är på väg! Följ utvecklingen på denna sajt!
 ——————————————————————————————————————————————

STORA FASTAN OCH PÅSKEN 

PÅSKEN är i år den 16 april ( övriga kyrkor samtidigt med oss).
Stora fastan börjar  måndagen den 28 februari och föregås av
Förlåtelsens Söndag (27/2)  då vi försonas med varandra inför vandringen till Påsk.
Passa på att gå till bikt! Mera om fasta och Påsk kommer!

 


 Gudstjänstschema-se flikarna ovan!


 Skrivet till och om församlingen:

Kyrkoherdens kommunike 2016 
Vår kyrkoherde och biskopsvikarie visar vägen framåt.

Kyrkans folk
Maria Elisabeth Olsson reflekterar över kyrkans liv.

”Att riva en dröm!”
Daniel Öhrvall presenterar en församlingsvision

 Kallelse och ansvar
Ett brev till församlingen från våra ordförande

 

Fader Misha Jaksic*, vår kyrkoherde och biskopsvikare har skrivit hälsningar till
församlingen vid de stora festerna:

Påskhälsning från vår kyrkoherde och biskopsvikarie 2016
Kyrkoherdens julbrev 2015

Påskhälsning 2015
http://www.heligaanna.se/paskhalsning-fran-var-kyrkoherde-2015/ 

Information om arkimandrit Tikhons minne här!
*) Fader Misha Jaksic bär hederstitlarna protojerej stavrofor.