Södermanland

 

hel Annas kapell vinter

 

Heliga Annas Kapell, St Eskils kyrkogård,
Åsvägen 37.Eskilstuna

Flera församlingar firar Liturgi i Heliga Annas kapell.
Vi firar normalt  Liturgi sista lördagen i varje månad kl 10.30
Nästa gång hel.Anna firar Liturgi är Annadag Påsk 17 april 10.30


Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom.
Inuti finner du en kyrka med en vackert smyckad ikonostas
och många ikoner längs väggarna. Heliga Anna av Novgords ikon
finns i ikonostasen och ligger vanligen på ambonen i kyrkans mitt.
Sin fulla skönhet visar kyrkan vid gudstjänst, när ljusen är tända
och draperiet  framför altaret är dragen åt sidan.
Under hösten 2015 skall reparationer påbörjas i kyrkan.
Ekklesiark:  Ilias Agianoglou läsare
Verksamhetsanvarig: Atanas Gocev.
Även andra ortodoxa församlingar har gudstjänster i kyrkan.


Verksamhetsansvarig
Läsare Ilias Aghianoglou

Bergsgatan 18B
632 26 Eskilstuna
Telefon:  070 388 55 53