hel Annas kapell vinter

26 maj, samaritiskans söndag, firar vi Liturgin kl 10:30!
Väl mötta inför den uppståndne Herren!

Heliga Annas Kapell, St Eskils kyrkogård,

Åsbyvägen  37. Eskilstuna

Flera församlingar firar Liturgi i Heliga Annas kapell.

Övergripande schema för gudstjänster i Eskilstuna:

Första söndagen i månaden är det liturgi med fr Nebosja på serbiska (Serbiska patriarkatet).

Andra lördagen är det liturgi med fr Pavel (Moskvapatriarkatet).

Tredje söndagen i månaden Typika på svenska, Hl. Annas församling (Svenska ortodoxa kyrkoprovinsen/Serbiska patriarkatet).

Sista söndagen i månaden är det liturgi på svenska med fr. Mikael, Hl Annas församling (Svenska ortodoxa kyrkoprovinsen/Serbiska patriarkatet).

Gudstjänsterna hålls vid St Eskils kyrkogård (Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom

Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom.
Inuti finner du en kyrka med en vackert smyckad ikonostas
och många ikoner längs väggarna. Heliga Anna av Novgords ikon
finns i ikonostasen och ligger vanligen på ambonen i kyrkans mitt.
Sin fulla skönhet visar kyrkan vid gudstjänst, när ljusen är tända
och draperiet  framför altaret är dragen åt sidan.


Församlingen i Eskilstuna ugör tillsammans med  församlingen
i Leksand: Heliga Anna av Novgorods och apostlarna Petrus och Paulus
ortodoxa kyrkoförsamling
och ingår i Den svenska ortodoxa Kyrkoprovinsen i Serbisk-ortodoxa stiftet i Britannien och Skandinavien

Verksamhetsansvarig
fader Mikael Liljeström
Vintergatan 13, Valsarfs
793 41 Insjön
tel 0247-40100
mobil 070-54 125 18

Kontaktperson
Läsare Ilias Aghianoglou

Bergsgatan 18B
632 26 Eskilstuna
Telefon:  070 388 55 53