hel Annas kapell vinter

 

Heliga Annas Kapell, St Eskils kyrkogård,
Åsvägen 37.Eskilstuna

Flera församlingar firar Liturgi i Heliga Annas kapell.

ÄNDRING! Från juni 2018  firar vi  Liturgi sista SÖNDAGEN  i varje månad kl 10.30
Ingen Liturgi 30/9!

Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom.
Inuti finner du en kyrka med en vackert smyckad ikonostas
och många ikoner längs väggarna. Heliga Anna av Novgords ikon
finns i ikonostasen och ligger vanligen på ambonen i kyrkans mitt.
Sin fulla skönhet visar kyrkan vid gudstjänst, när ljusen är tända
och draperiet  framför altaret är dragen åt sidan.


Församlingen i Eskilstuna ugör tillsammans med  församlingen
i Leksand: Heliga Anna av Novgorods och apostlarna Petrus och Paulus
ortodoxa kyrkoförsamling
och ingår i Den svenska ortodoxa Kyrkoprovinsen i Serbisk-ortodoxa stiftet i Britannien och Skandinavien

Verksamhetsansvarig
fader Mikael Liljeström
Vintergatan 13, Valsarfs
793 41 Insjön
tel 0247-40100
mobil 070-54 125 18

Kontaktperson
Läsare Ilias Aghianoglou

Bergsgatan 18B
632 26 Eskilstuna
Telefon:  070 388 55 53