Gudstjänstschema för Helige Johannes Teologens kyrka
Stengatan 4, Linköping

JANUARI
Söndag 6/1. kl.15:00. Aftongudstjänst. Aftonen före Kristi Födelse.
Måndag 7/1. kl.09:00. Liturgi. Kristi Födelse.
Lördag 19/1. kl.10:00. Liturgi med Stora vattenvälsignelsen. Theofania.
Söndag 27/1. kl.10:00. Liturgi. Helige Sava, Serbiens förste ärkebiskop.

FEBRUARI
Söndag 3/2. kl.10:00. Liturgi.
Söndag 17/2. kl.10:00. Liturgi. Efterfest till Kristi frambärande i Templet..

MARS
Söndag 3/3. kl.10:00. Liturgi. Stora domens söndag..
Söndag 10/3. kl.10:00. Liturgi. Förlåtelsens söndag.
Måndag 11/3. kl.18:00. Aftongudstjänst. Helige Andreas av Kretas botkanon.
Tisdag 12/3. kl.18:00. Helige Andreas av Kretas botkanon.
Onsdag 13/3. kl.18:00. Helige Andreas av Kretas botkanon.
Torsdag 14/3. kl.18:00. Förutinvigda Gåvornas Liturgi och Hl Andreas av Kretas botkanon.
Söndag 17/3. kl.10:00. Liturgi. 1:a söndagen i Fastan. Ortodoxins söndag.
Söndag 31/3. kl.10:00. Liturgi. 3:e söndagen i Fastan.

APRIL
Söndag 7/4. kl.10:00. Liturgi. 4:e söndagen i Fastan. Jungfru Marie Bebådelse.
Söndag 21/4. kl.10:00. Liturgi. Palmsöndagen.
Onsdag 24/4. kl.18:00. Oljesmörjelsens mysterion. Stora och heliga onsdagen.
Torsdag 25/4. kl.09:00 kl.18:00. Aftongudstjänst och Liturgi. Stora och heliga torsdagenMorgongudstjänst med läsning av de12 lidandesevangelierna.
Fredag 26/4. kl.10:00 kl.15:00 kl.16:30. Kungliga timmarna. Stora och heliga fredagenAftongudstjänst med utbärandet av Svepeduken Morgongudstjänst med Kristi begravning.
Lördag 27/4. kl.10:00 kl.23:30. Aftongudstjänst och Liturgi. Stora och heliga lördagenUppståndelsens midnattsgudstjänst (Apg läses från kl.21.00).
Söndag 28/4. kl.00:00 ca.02:30 kl.15:00. Uppståndelsens morgongudstjänst och liturgi. Kristi UppståndelseVälsignelse av påskbordet och påskmåltid, som vi gemensamt bidrar till. Uppståndelsens aftongudstjänst.

 

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

Datum för firande av de Förutinvigda gåvornas liturgi meddelas vid söndagarnas gudstjänster.

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping

Kontakt

Helige Johannes Teologens Ortodoxa Församling
Församlingen tillhör Den svenska ortodoxa kyrkoprovinsen inom Serbisk ortodoxa kyrkan
Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com, tel. 070 – 387 00 18
Stevo Dejanovic, 011–10 05 69
Kyrkoprovinsens hemsida: www.heligaanna.se

Den rumänska församlingen firar liturgi kl. 10.00 den 5/1, 16/2, 16/3 och 20/4.
Kontakt: Marcelina Andreescu, marcelina.andreescu@gmail.com, tel. 076 – 166 43 44 Maria Fetea, maria_fetea@yahoo.com