Östergötland

Gudstjänstschema Hl Johannes Teologens kyrka HT 2016

Gudstjänstschema Hl Johannes Teologens kyrka VT 2017

Linköping: Onsdagar kl.18.00, aftongudstjänst. Schema: se ovan!

Hitta hit: Helige Johannes teologens kyrka, Stengatan 4/Kapellplan (Stolplyckekapellet).

Kyrkan i Linköping är öppen för bön från kl.10 varje söndag, även när liturgi inte firas.

Gudstjänstschema för Helige Johannes Teologens kyrka

Mars
On 1 Kl. 18.00 Förutinvigda Gåvornas Liturgi och Hl Andreas av Kretas botkanon. Hl Johannes Teologens församling
To 2 Kl. 18.00 Aftongudstjänst och Hl Andreas av Kretas botkanon. Hl Johannes Teologens församling
Sö 5 Kl. 10.00 Liturgi. Ortodoxins söndag. Hl Johannes Teologens församling
On 8 Kl. 18.00 Förutinvigda Gåvornas Liturgi. Hl Johannes Teologens församling
Sö 19 Kl. 10.00 Liturgi. Hl Johannes Teologens församling
On 22 Kl. 18.00 Förutinvigda Gåvornas Liturgi. Hl Johannes Teologens församling


APRIL

Sö 2 Kl.10.00 Liturgi. 5:e söndagen i Fastan

On 5 Kl.18:00 Förutinvigda Gåvornas Liturgi

Sö 9 Kl.10.00 Liturgi. Palmsöndagen

On 12 Kl.18.00 Oljesmörjelsens mysterion. Stora och Heliga Onsdagen

To 13 Kl.09:00 Aftongudstjänst /Liturgi. Stora och Heliga Torsdagen
Kl.18:00 Morgongudstjänst med läsning av de 12 lidandesevangelierna

Fr 14 Kl.10:00 Kungliga timmarna. Stora och Heliga Fredagen
Kl.15:00 Aftongudstjänst. Kristi död. Utbärandet av Svepeduken
Kl.16:30 Morgongudstjänst. Kristi begravning

Lö 15 Kl.10:00 Aftongudstjänst och Liturgi. Stora och Heliga Lördagen
Kl.23:30 Uppståndelsens midnattsgudstjänst (Apg läses från kl.21.00)

Sö 16 Kl.00:00 Uppståndelsens morgongudstjänst och Liturgi. Kristi Uppståndelse
Ca.02:30 Välsignelse av påskbordet och påskmåltid, som vi gemensamt bidrar till.
Kl.15:00 Uppståndelsens aftongudstjänst

Sö 30 Kl.10:00 Liturgi. Myrrhabärerskornas söndag


MAJ

Lö 6 Kl.10:00 Liturgi. Hl Georgios Segerbäraren

Sö 21 Kl.10:00 Liturgi. Blindfödde mannens söndag / Hl Johannes Teologen

To 25 Kl.09:00 Liturgi.

JUNI

Lö 3 Kl.15:00 Aftongudstjänst. Aftonen före Pingsten

Sö 4 Kl.10:00 Liturgi. Pingst, Den Heliga Treenighetens dag

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER
Onsdagar kl.18.00 firas aftongudstjänst eller aftonbön.


KONTAKT

Helige Johannes Teologens Ortodoxa Församling
Församlingen tillhör Heliga Anna av Novgorods ortodoxa kyrkoförsamling, och som är ett biskopsvikariat för svenskspråkig mission inom den serbisk-ortodoxa kyrkan.
Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com, tel. 070 – 387 00 18
Stevo Dejanovic, 011–18 68 57
Församlingens hemsida: www.heligaanna.se


Samtalskvällar i Helige Johannes Teologens kyrka

samtalskvallar (information i word format)

Vid samtalskvällarna träffas vi för spontant samtal runt lite enkelt kaffe eller te. Samtalskvällen brukar inledas med en kortare eller längre introduktion av kvällens tema, och därefter delar vi tillsammans tankar, erfarenheter och frågor kring temat. Samtalskvällarna är ett utmärkt tillfälle både för att ge vidare av sina egna erfarenheter och kunskap, liksom till att upptäcka och lära sig något nytt.

De planerade samtalskvällarna för våren är följande:

26 april. Tema: Bibeln och Traditionen. Peter Willman inleder

17 maj. Tema ännu inte bestämt.

Varmt välkomna att delta vid en eller flera av samtalskvällarna, och sprid gärna informationen till intresserade vänner och bekanta.

För information kontakta Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com, 070-387 00 18


 

Kontakt

Helige Johannes Teologens Ortodoxa Församling Församlingen tillhör Heliga Anna av Novgorods Ortodoxa Församling, och som är ett biskopsvikariat för svenskspråkig mission inom den Serbisk-ortodoxa Kyrkan.

Verksamhetsansvarig
Anne-Christine Lindvall
Plommongatan 19,
582 49 Linköping
tel 070-387 00 18
annechristine.lindvall@gmail.com