Östergötland

Gudstjänstschema för Helige Johannes Teologens kyrka
Stengatan 4, Linköping

Januari t.o.m. Påsk 2018

JANUARI
Lö 6 Kl. 15.00 Aftongudstjänst. Kvällen före Kristi Födelse
Sö 7 Kl. 10.00 Liturgi. Kristi Födelse
Lö 20 Kl. 10.00 Liturgi. Stora vattenvälsignelsen. Theofania

FEBRUARI
On 14 Kl. 18.00 Aftongudstjänst och Liturgi. Kristi möte
Sö 18 Kl. 10.00 Liturgi. Förlåtelsens söndag
Må 19 Kl. 18.00 Aftongtj och Hl Andreas av Kretas botkanon
Ti 20 Kl. 18.00 Aftongtj och Hl Andreas av Kretas botkanon
On 21 Kl. 18.00 Förutinvigda Gåvornas Liturgi. Botkanon
To 22 Kl. 18.00 Aftongtj (lekmannaledd) Botkanon
Sö 25 Kl. 10.00 Liturgi. 1:a sö i Fastan. Ortodoxins söndag

MARS
Sö 4 Kl. 10.00 Liturgi. 2:a söndagen i Fastan
Sö 18 Kl. 10.00 Liturgi. 4:e söndagen i Fastan

APRIL
Sö 1 Kl.10.00 Liturgi. Palmsöndagen
On 4 Kl.18.00 Oljesmörjelsens mysterion. Stora och Heliga onsdagen
To 5
Kl.09:00 Aftongudstjänst och Liturgi. Stora och Heliga torsdagen
Kl.18:00 Morgongudstjänst med läsning av de 12 lidandesevangelierna

Fr 6
Kl.10:00 Kungliga timmarna. Stora och Heliga fredagen
Kl.15:00 Aftongudstjänst. Utbärandet av Svepeduken/Bebådelsen
Kl.16:30 Morgongudstjänst med Kristi begravning /Bebådelsen

Lö 7
Kl.10:00 Aftongudstjänst och Liturgi. Stora och Heliga lördagen/Bebådelsen
Kl.23:30 Uppståndelsens midnattsgudstjänst (Apostlagärningarna läses från kl.21.00)

Sö 8
Kl.00:00 Uppståndelsens morgongudstjänst och Liturgi. Kristi Uppståndelse
Ca.02:30 Välsignelse av påskbordet och påskmåltid, som vi gemensamt bidrar till.
Kl.15:00 Uppståndelsens aftongudstjänst

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER
Onsdagar kl.18.00 firas aftongudstjänst eller lekmannaledd aftonbön.