Helige Johannes Teologens Ortodoxa kyrka

Linköping Gudstjänstschema september t.o.m. december 2019

Gudstjänstschema september tom december 2019

September
Söndag 29/9 kl.10.00. Liturgi. Heliga Korsets upphöjelses efterfest

Oktober
Söndag 6/10 kl.10.00. Liturgi. Firande av Helige Johannes Teologen
Söndag 20/10 kl.10.00. Liturgi.

November
Söndag 3/11 kl.10.00. Liturgi.
Söndag 17/11 kl.10.00. Liturgi.

December
Söndag 1/12 kl.10.00. Liturgi.
Söndag 15/12 kl.10.00. Liturgi.

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

Datum för firande av de Förutinvigda gåvornas liturgi meddelas vid söndagarnas gudstjänster.

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping

KONTAKT

Helige Johannes Teologens Ortodoxa Församling
Församlingen tillhör den Svenska ortodoxa kyrkoprovinsen inom Serbisk ortodoxa kyrkan Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com, tel. 070 – 387 00 18
Stevo Dejanovic, 011–10 05 69
Kyrkoprovinsens hemsida: www.heligaanna.se

Den rumänska församlingen firar liturgi kl. 10.00 den 21 september, 12 oktober och 14 december.
Kontakt: Marcelina Andreescu, marcelina.andreescu@gmail.com, tel. 076 – 166 43 44 Maria Fetea, maria_fetea@yahoo.com