Gudstjänsterna firas i Högalidskyrkan,  S:t Ansgarskapellet ( Södermalm, vid Hornstull, Stockholm) kl. 10.00 om ingen annan tid eller plats anges.
Gudstjänstspråket är svenska.

Församlingens boklåda är tillgänglig söndagar efter liturgin 12 -13.

Verksamhetsplan Heliga Anna Stockholm

Gudstjänst Schema för Stockholm

Januari
Sön 6/1. Kl18. Aftongudstjänst
Mån 7/1. Kl18. Basiliosliturgi – Kristi Födelse i Köttet.
Sön 13/1. Kl10. Liturgi
Sön 20/1. Kl10. Typika (Observera ändring!)
Sön 27/1. Kl10. Liturgi. Teofanias efterfest.

Uppsala

Inga planerade gudstjänster i Uppsala för närvarande.

 

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
serafim.smensgard@gmail.com