Stockholm

Gudstjänsterna firas i Högalidskyrkan,  S:t Ansgarskapellet ( Södermalm, vid Hornstull, Stockholm) kl. 10.00 om ingen annan tid eller plats anges.
Gudstjänstspråket är svenska.

Verksamhetsplan Heliga Anna Stockholm

Ortodox litteratur, böneband, och musik m.m. finns till försäljning på
plats via Stockholmsförsamlingens boklåda.

 

Gudstjänst Schema för Stockholm-Uppland

April

Söndag 15/4 kl 10.00 Typika och undervisning.

Lördagen 21/4 kl 10.00  Biskopsliturgi i Sankta Ragnhilds kyrkan i Södertälje samt kyrkomöte

Söndag 22/4. Ingen verksamhet.

Söndag 29/4 kl 10.00 Liturgi.

 

Maj

Söndag 6/5 kl 10.00 Liturgi och undervisning.

Söndag 13/5 kl 10.00 Typika.

Söndag 20/5 kl 10.00 Liturgi.

Söndag 27/5 kl 10.00 Liturgi och undervisning.

 

Juni

Söndag 3/6 kl 10.00 Liturgi.

Söndag 10/6 kl 10.00 Liturgi.

Söndag 17/6 kl 10.00 Typika.

Söndag 24/6 kl 10.00 Liturgi.

 

Juli

Söndag 1/7 kl 10.00 Liturgi.

 

Undervisningstillfällen
15:e april
6:e maj
27:e maj

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
Fornhöjdsvägen 12,
152 58 Södertälje
tel 073-811 64 55
serafim.smensgard@gmail.com