Gudstjänsterna firas i Högalidskyrkan,  S:t Ansgarskapellet ( Södermalm, vid Hornstull, Stockholm) kl. 10.00 om ingen annan tid eller plats anges.
Gudstjänstspråket är svenska.

Församlingens boklåda är tillgänglig söndagar efter liturgin 12 -13.

Verksamhetsplan Heliga Anna Stockholm

Gudstjänst Schema för Stockholm

November
Sön 4/11. Kl10. Liturgi
Sön 11/11. Kl10. Liturgi
Sön 18/11. Kl10. Liturgi
Sön 25/11. Kl10. Typika

December
Sön 2/12. Kl10. Liturgi
Sön 9/12. Kl10. Liturgi
Sön 16/12. Kl10. Liturgi
Sön 23/12. Ingen verksamhet.
Sön 30/12. Ingen verksamhet.

Uppsala

Inga planerade gudstjänster i Uppsala för närvarande.

 

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
serafim.smensgard@gmail.com