Gudstjänsterna firas i Högalidskyrkan,  S:t Ansgarskapellet ( Södermalm, vid Hornstull, Stockholm) kl. 10.00 om ingen annan tid eller plats anges.
Gudstjänstspråket är svenska.

Församlingens boklåda är tillgänglig söndagar efter liturgin 12 -13.

Verksamhetsplan Heliga Anna Stockholm

Gudstjänst Schema för Stockholm

Januari
Sön 6/1. Kl18. Aftongudstjänst
Mån 7/1. Kl18. Basiliosliturgi – Kristi Födelse i Köttet.
Sön 13/1. Kl10. Liturgi
Sön 20/1. Kl10. Typika (Observera ändring!)
Sön 27/1. Kl10. Liturgi. Teofanias efterfest.

Februari
Sön 3/2 kl 10. Liturgi

Sön 10/2 kl 10. Ingen egen verksamhet.
Församlingen är inbjuden till liturgi i helige Nikolai församling vid Mariatorget då de firar Heliga Annas dag (enligt den gregorianska kalendern). Adressen är: Bellmans gatan 13. Inne på Maria Magdalena ’ s kyrkogård och där är den belägen i de hus som finns i det bortre hörnet av kyrkogården. Gudstjänsten börjar kl 10 :00. Heliga Annas reliker kommer att finnas närvarande, F Misha celebrerar och håller föredrag. Efter liturgin blir det församlingsfest.

Sön 17/2 kl 10. Typika

Sön 24/2 kl 10. Liturgi.
Vi firar Heliga Anna, vårt forsamlingshelgon (vars helgondag infaller den 23/2 enligt den julianska kalendern) samt uppmärksammar vår församlings 50:års jubileum.  Heliga Annas reliker kommer till Anskarskapellet i Högalid, f Misha celebrerar och håller föredrag om Heliga Annas församlings historia. Efter liturgin blir det församlingsfest och knytkallas.

Mars
Sön 3/3 kl 10. Liturg. Köttavståendets söndag. Efter liturgin hålls församlingens fullmäktigemöte.
Sön 10/3 kl 10. Liturgi. Förlåtelsens söndag.
Sön 17/3 kl 10. Liturgi. 1:a söndagen i fastan.
Sön 24/3 kl 10. Typika.
Sön 31/3 kl 10. Liturgi. Korsärandets söndag

Uppsala
Inga planerade gudstjänster i Uppsala för närvarande.

 

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
serafim.smensgard@gmail.com