Stockholm

Gudstjänsterna firas i Högalidskyrkan,  S:t Ansgarskapellet ( Södermalm, vid Hornstull, Stockholm) kl. 10.00 om ingen annan tid eller plats anges.
Gudstjänstspråket är svenska.

Verksamhetsplan Heliga Anna Stockholm

Ortodox litteratur, böneband, och musik m.m. finns till försäljning på
plats via Stockholmsförsamlingens boklåda.

GUDSTJÄNSTER:

Januari
Lör 6/1 Kristi födelses afton.
kl. 18:00 Vesper.
kl.19:00 Gemensam måltid.
kl. 20:30 Stora sena kvällsgudstjänsten och morgongudstjänst.
Sön 7/1 kl.10:00 Liturgi (Bas.) Kristi födelse i köttet.
Sön 14/1 kl.10:00 Liturgi (Bas.) Kristi omskärelse och söndagen före Theofania, H Basilios den Store.
Sön 21/1 kl.10:00 Typika. Sackeus söndagen. Förfastan börjar. Undervisning.
Sön 28/1 kl.10:00 Liturgi. Publikanen och Fariséens söndag. Förfasta.

Februari
Sön 4/2 kl.10:00 Typika. Förlorade Sonens sön, förfasta.
Sön 11/2 kl.10:00 Liurgi. Domsöndagen. Undervisning.
Sön 18/2 kl.10:00 Liturgi. Förlåtelsens söndag.
Sön 25/2 kl.10:00 Liturgi (Bas.) Ortodoxins seger, första i fastan.

Mars
Sön 4/3 kl.10:00 Typika. Gregorios Palamas.Undervisning.
Sön 11/3 kl.10:00 Liturgi (Bas.) Korsärandets söndag.
Sön 18/3 kl.10:00 Liturgi (Bas.) Johannes Klimakos.
Sön 25/3 kl.10:00 Typika. Maria av Egypten. Undervisning.
Lör 31/3 kl.10:00 Liturgi. Lasaros-lördagen.

Undervisningstillfällen
21:a januari
11:e februari
4:e mars
25:e mars
15:e april
6:e maj
27:e maj

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
Fornhöjdsvägen 12,
152 58 Södertälje
tel 073-811 64 55
serafim.smensgard@gmail.com