Fader Tikhon (Lundell)

f Tikhon i Uspenskij vid nya Liturgin 2012

-Evigt må din åminnelse vara, ärade och älskade fader!
(Foto: K Peter Dahlström)

Fader Tikhon, som under det gångna året tjänat i Heliga Annas Församling jämsides med sitt uppdrag som biskopvikarie och seminarieföreståndare på Sankt Ignatios Ortodoxa Teologiska Akademi avsomnade på morgonen den 16 januari, profeten Malakis firningsdag  efter en tid  av tilltagande ohälsa.

Fader Tikon begravdes fredagen den 23 januari i Sankt Savas katedral i närvaro över 120 personer varav många var ortodoxa präster. Biskop Dositej av Britannien och Skandinavien och  metropolit Cleopas av Sverige och Skandinavien ledde begravningen. Bland de närvarande fanns arkimandriten Sergei, föreståndare för Nya Valamo kloster, arkimandrit Gabriel från Heliga Treenigheters kloster, Borås, båda kloster där fader Tikhon varit munk; vidare prästerna från vår församling och protojerej Stefan Rosén från hel. Demetrios församling i Kristanstad, där fader Tikhon tjänat i många år,  generalsekreteraren för Sveriges kristna råd Karin Wiborn och ett antal ekumeniska gäster: Efter Liturgin och begravningsgudstjänsten i Sankt Sava skedde gravsättningen på Tveta kyrkogård med efterföljande förplägnad och samvaro på Tvetabergs Säteri i Sankt Ignatios Teologiska Akademis regi.
F Mikael Liljeström.

 

Fader Tikhon var mån om att gynna Sankt Ignatios Teologiska Akademi,
och det gemensamma andliga livet där.
Skänk gärna en gåva till Sankt Ignatios.
S:t Ignatios bankgironummer: 134-4548

En minnesfilm från en kröning där fader Tikhon tjänade:
https://www.youtube.com/watch?v=K8I1yYSUrOE&feature=em-upload_owner#action=share

(film och regi Lars Johansson)

f Tikhon