Heliga Annas församling har ett ganska omfattande bildningsarbete i Stockholm. Vi arrangerar regelbundet föreläsningar i olika ämnen och erbjuder flera olika studiecirklar varje termin. Verksamheten är öppen för alla som är nyfikna och vill veta mer och fördjupa sig i den ortodoxa kyrkan tro, lära och liv. Aktuell verksamhet hittar ni under respektive rubrik och i kalendariet. Ansvarig är Joachim Främberg, som ni når på joachim.framberg@bilda.nu).

Studiecirklar

Föreläsningar