Föreläsningar våren 2011

Fyra torsdagsföreläsningar om liturgisk teologi som bygger på Michaels avhandlingsarbete
“Liberation of the Ecclesia. The Unfinished Project of Liturgical Theology”

Tid och plats: Torsdagar kl 18.30-20.00 på Sankta Birgitta folkhögskola.

24 feb
Introduktion: Vad är liturgisk teologi

10 mars
Liturgisk teologi i en ekumenisk kontext

14 april
Problematisering av liturgisk teologi utifrån ny forskning

19 maj
Emancipation: Liturgisk teologi i ny belysning

Entré: 30 kr