Studiecirklar i Heliga Anna ortodoxa församling vårterminen 2011

Om inget annat uppges är platsen St Birgitta folkhögskola, Stockholm.

Det sanna, det goda, det sköna.
Introduktionkurs till den ortodoxa kyrkans tro lära och liv
Onsdagar ojämna veckor kl 18-20.30 med start 19 januari
Ledare: Joachim Främberg
Litteratur: Kallistos Ware Den Ortodoxa Kyrkan
Kostnad: 500 kr (inkl litteratur)

Ortodoxa kyrkan
För alla som vill fördjupa sig i sin relation till den Ortodoxa kyrkan och till dem som själva vill bli ortodoxa.
Tisdagar ojämna veckor med start den 1 februari kl 18. Det är också möjligt att ansluta sig till studiecirkeln tisdagen den 15 februari.
Plats: Katarina skolan, Uppsala.
Ledare: Joachim Främberg

Katekeskurs
Riktar sig till dig som vill fördjupa dig i din relation till den ortodoxa kyrkan och till dig som själv vill bli ortodox
Onsdagar jämna veckor under Stora fastan
9 mars    Sakramenten och kyrkan
23 mars    Trosbekännelsen
6 april    Gudomliggörelsen
21 apr    Myrrhasmörjelse och upptagning
Ledare: Michael Hjälm
Litteratur: Hilarion Alfejev Trons Mysterium

Liturgisk teologi
Liturgin är Trons modersmål. Vi fördjupar oss i det och teologiska frågor som anknyter till detta
Onsdagar ojämna veckor kl 18-20.30 med start 2 februari
Ledare: f Mikael Liljeström
Litteratur:
Kostnad: 300 kr (inkl litteratur)

Det Upplysta Ögat
Fördjupning kring den helige Efraim Syrierns teologi och hymndiktning
Onsdagar ojämna veckor kl 18-20.30 med start den 19 januari
Ledare: Ninos Johanen
Litteratur: Sebastian Brock Det Upplysta Ögat
Kostnad: 500 kr (inkl litteratur)

Teresa av Avila och den östliga kyrkan
Kursen bygger på det spanska helgonet Teresa av Avila i relation till ortodoxa mystiker och teologer
Onsdagar jämna veckor kl 18-20.30 med start 26 januari
Ledare: Johannes Pulkkanen
Litteratur: Teresa av Avila Den inre borgen
Kostnad 300 kr (inkl litteratur)

Kliros
Ortodox kyrkosång på svenska
Onsdagar jämna veckor kl 18-20.30 med start 26 januari
Ledare: Iris Liljeström
Kostnad: 200 kr

Ljus av ljus, läsecirkel kring Vladimir Losskys bok med samma namn (pågående)
Förståelse av den mänskliga personens mysterium i ljuset av den gudomliga uppenbarelsen.
Onsdagar jämna veckor kl 18-20.30 med start 26 januari
Ledare: Irina Kulik
Litteratur: Ljus av ljus
Kostnad: 500 kr (inkl litteratur)

Johannesevangeliet
Bibelstudium av Johannesevangeliet utifrån grundtexten
Onsdagar ojämna veckor kl 18-20.30 med start 16 februari
Ledare; Daniel Öhrvall
Litteratur:
Kostnad: 500 kr (inkl litteratur)

Ikonmåleri
Fördjupnings och fortsättningskurs
Torsdagar (obs) kl 18-21 med start 17 februari
Ledare: Efti Georlin-Papadopoulou
Kostnad: 2000 kr (inkl material)