HELIGA ANNA AV NOVGORODS ORTODOXA  FÖRSAMLING I ESKILSTUNA

Gudstjänsterna hålls vid St Eskils kyrkogård (Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom

Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom.
Inuti finner du en kyrka med en vackert smyckad ikonostas
och många ikoner längs väggarna. Heliga Anna av Novgords ikon
finns i ikonostasen och ligger vanligen på ambonen i kyrkans mitt.
Sin fulla skönhet visar kyrkan vid gudstjänst, när ljusen är tända
och draperiet  framför altaret är dragen åt sidan.

Verksamhetsansvarig
fader Mikael Liljeström
Vintergatan 13, Valsarfs
793 41 Insjön
tel 0247-40100
mobil 070-54 125 18

Kontaktperson
Läsare Ilias Aghianoglou

Bergsgatan 18B
632 26 Eskilstuna
Telefon:  070 388 55 53