HELIGA ANNA AV NOVGORODS ORTODOXA  FÖRSAMLING I ESKILSTUNA

NÅGRA ORD  FRÅN  ER  FÖRSAMLINGSPRÄST!
Kära bröder och systrar i Kristus!
Som er församlingspräst och vän vill jag tacka er för era förböner och er uthållighet
under den besvärliga tid som pandemin Covid 19 orsakat oss!
När den slog till i våras, visste man ganska lite om hur den drabbade,
men man visste att den skulle bli farligast kring Påsk.
Detta gjorde att den viktigaste dagen på hela året: Herrens strålande Påsk,
fick firas hemma, utan kyrkans gemensamma gudstjänster.
Nu kan vi fira Liturgierna som vanlig igen, dvs  tredje söndagen i månaden  kl 10.
Jag hoppas, oh ber om att ni ska få en präst som firar alla södangar och alla
högtider med er! Det vi nu gör är ett minimum, och vi måste sträva efter ett
mycket intensivare kyrkoliv.
Många vet att vi har bytt stift, och jag hoppas att alla förstår att vi  inte har bytt kyrka!
Vi är nu i Antiokias ortodoxa kyrka i Skandinavien
med vår serbiskortodoxe biskop Dositejs fulla välsignelse,
och vi hoppas på detta sätt kunna tjäna Herren och hans kyrka på bästa sätt.
Läs mera om detta på https://www.heligaanna.se !
 
Jag vill särskilt att våra serbiska bröder och systrar ska förstå,
att detta är deras församling lika mycket nu som tidigare.

Antiokias patriarkat är den serbiska kyrkans ”mormor”:
Konstantinopels patriarkatbildades ur Antiokias på trehundratalet,
och ur Konstantinopels patriarkat bildades serbiska kyrkan på 1200-talet.
Vi hör alla ihop: i samma himmelska familj,
samma tro, samma heliga Mysterier!
Må Herren ge er rikligt av sina himmelska gåvor,
och låt oss alla ge Herren vår kärlek
så att han kan få ge oss sin himmelska härlighet!
Väl mötta i Guds kyrka;
i heliga apostlarna Petrus och Paulus ortodoxa kyrka!

Fader Mikael, protjerej stavrofor,

 

GUDSTJÄNSTER:

Vi firar den heliga Liturgin 3:e söndagen i månaden kl 10:30

 Det är långa resor och inga vikarier för prästen.
Kontrollera därför gärna i förväg  att gudstjänsten blir av
med vår Läsare, Ilias Agianoglou 070 388 55 53

Covid19-epidemin  gör, att vi inte kan stå tätt i kyrkan.
Använd gärna ansiktsmask!

Kom i god tid! Vi kan inte vara särskilt många inne
i kyrkan samtidigt: 25-30 kanske.

 

 

ADRESS:

Heliga Annas Kapell, St Eskils kyrkogård,
Åsbyvägen  37. Eskilstuna

 

XXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Andra församlingar som  firar Liturgi i Heliga Annas kapell:

Första söndagen i månaden, Liturgi på serbiska Fr Nebosja Aksic (Serbiska patriarkatet).

Andra lördagen i månaden, Liturgi på kyrkoslaviska, Fr Pavel Makarenko (Moskvapatriarkatet).

Tredje söndagen Liturgi på svenska  fr. Mikael Liljeström, ,Antiokias ortodosa kyrka i Skandinavien

XXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Gudstjänsterna hålls vid St Eskils kyrkogård (Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom

Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom.
Inuti finner du en kyrka med en vackert smyckad ikonostas
och många ikoner längs väggarna. Heliga Anna av Novgords ikon
finns i ikonostasen och ligger vanligen på ambonen i kyrkans mitt.
Sin fulla skönhet visar kyrkan vid gudstjänst, när ljusen är tända
och draperiet  framför altaret är dragen åt sidan.


 Heliga Anna av Novgorods ortodoxa församling
hör till Antiokias Ortodoxa kyrka i Skandinaven,
ett stift under uppbyggnad, underställt
Johannes X-(den tionde)  patriark av Antiokia.
Patriarken har tillsatt arkimandrit Jean Mansour,
Södertälje, som sin generalvikarie för att leda stiftet.

 

Verksamhetsansvarig
fader Mikael Liljeström
Vintergatan 13, Valsarfs
793 41 Insjön
tel 0247-40100
mobil 070-54 125 18

Kontaktperson
Läsare Ilias Aghianoglou

Bergsgatan 18B
632 26 Eskilstuna
Telefon:  070 388 55 53