Gudstjänstschema för Heliga Anna av Novgorod Ortodoxa Församling

Östergötland och Örebro

Maj – September 2013
Helige Johannes Teologens kyrka – Stolplyckekapellet, Stengatan 4, LinköpingKyrkoherde: f. Misha Jaksic, Ullstämmavägen 310, 589 51 Linköping, 013 – 16 42 40 (076 – 501 17 90)

Kyrkofullmäktiges ordförande: Stevo Dejanovic, Smedstugugatan 15 B, 602 13 Norrköping, 011–18 68 57

Församlingens hemsida:www.heligaanna.se Församlingens bankgiro: 761-4779
Onsdag 1 maj kl.18.00 Oljesmörjelsens mysterion. Stora och Heliga Onsdagen
Torsdag 2 maj  kl.08.00kl.18.00 Aftongudstjänst och Liturgi. Stora och Heliga TorsdagenMorgongudstjänst med läsning av de12 lidandesevangelierna
Fredag 3 maj kl.10.00kl.15.00

kl.16.30

Kungliga timmarna. Stora och Heliga FredagenAftongudstjänst med utbärandet av Svepeduken

Morgongudstjänst med Kristi begravning

Lördag 4 maj kl.10.00kl.23.30 Aftongudstnänst och Liturgi. Stora och Heliga LördagenUppståndelsens midnattsgudstjänst (Apostlagärningarna läses från kl.21.00)
Söndag 5 maj kl.00.00ca 02.30

kl.12.00

kl.15.00

Uppståndelsens morgongudstjänst och Liturgi. Kristi Uppståndelse, PåskenVälsignelse av påskbordet och påskmåltid, som vi gemensamt bidrar till.

Påskgudstjänst i Norrköping (Serbiska föreningen vid Matteuskyrkan)

Uppståndelsens aftongudstjänst

Måndag 6 maj kl.09.00 Liturgi. Annandag Påsk och Helige Stormartyren Georgios
Söndag 12 maj kl.10.00 Liturgi i Örebro. Tomassöndagen
Söndag 19 maj kl.10.00 Liturgi. Myrrabärerskornas söndag
Lördag 25 maj kl.10.00 Liturgi i Norrköping. Heliga Methodios och Kyrillos, slavernas upplysare
Söndag 26 maj kl.10.00 Liturgi. Firande av Helige Johannes Teologen. Extra kyrkostämma
Lördag 1 juni kl.10.00 Liturgi i Motala
Söndag 2 juni kl.10.00 Liturgi. Den samaritiska kvinnans söndag
Söndag 9 juni kl.10.00 Liturgi i Örebro. Den blindfödde mannens söndag
Onsdag 12 juni kl.18.00 Aftongudstjänst och Liturgi. Kristi Himmelsfärd
Söndag 16 juni kl.10.00 Liturgi. De heliga Fäderna från Nicaea 325
Lördag 22 juni kl.10.00kl.14.00

kl.15.00

Liturgi i NorrköpingPanihida (i Linköping). Åminnelse av de avlidna

Aftongudstjänst, Aftonen inför Pingsten

Söndag 23 juni kl.10.00 Liturgi. Den Heliga Treenighetens dag, Pingst
Söndag 30 juni kl.10.00 Liturgi
För gudstjänster under juli gäller särskilt schema
Söndag 4 augusti kl.10.00 Liturgi. Heliga apostlalika Maria Magdalena
Söndag 11augusti kl.10.00 Liturgi i Örebro
Söndag 18 augusti kl.10.00 Liturgi
Måndag 19 augusti kl.09.00 Liturgi. Kristi Förklaring (Morgongudstjänst kl.07.30)
Lördag 24 augusti kl.10.00 Liturgi i Norrköping
Söndag 25 augusti kl.10.00 Liturgi
Tisdag 27 augusti kl.18.00 Aftongudstjänst och Liturgi. Allraheligaste Gudaföderskans avsomnande
Söndag 1 sept kl.10.00 Liturgi
Lördag 7 sept kl.10.00 Liturgi i Motala
Söndag 8 sept kl.10.00 Liturgi i Örebro
Söndag 15 sept kl.10.00 Liturgi
Lördag 21 sept kl.10.00 Liturgi i Norrköping. Allraheligaste Gudaföderskans födelse
Söndag 22 sept kl.10.00 Liturgi. Heliga Joakim och Anna
Torsdag 26 sept kl.18.00 Aftongudstjänst och Liturgi, Heliga Korsets Upphöjelse
Söndag 29 sept kl.10.00 Liturgi
Varje onsdag kl.18.00 i Linköping – aftongudstjänst. Före söndagens liturgier i Linköping firas morgongudstjänst med början kl.08.30
Församlingens gudstjänster firas på följande platser:Linköping: Helige Johannes Teologens kyrka, Stolplyckekapellet, Stengatan 4

Örebro: Helige Sergij av Radonezh kapell, invid Olaus Petri kyrka

Norrköping: Serbiska föreningen (bönegudstjänster)

Helige Kyriakos Syrisk-ortodoxa kyrka, Brånnestad (liturgier)

Motala: Lillkyrkan, Borensvägen 42

Finspång: Slottskapellet, Finspångs slott