Om Gud så vill, kommer följande gudstjänster
att bes i heliga apostlarna Petrus och Paulus kyrka, Östra Rönnäs, Leksand
Tider kan ändras och nytt kan komma till. Du är välkommen att fråga!
Se Kontakt på hemsidan!
____

April

 

27   kl 18 Stora onsdagen oljesmörjning
29    kl 18 Stora Fredagen   Sorgeropen
30    Stora Lördagen
kl.21 Lekfolkets läsning av Apostlagärningarna
kl.23.30 Midnattsgudstjänsten med inbärandet av gravbilden
kl.24 00  Påskprocessionen börjar Påskens morgongudstjänst, Liturgin –
Knytkalas!
Påskveckan är fastefri.

Maj

8/5 Liturgi kl 10 Thomassöndagen Ton 1

15/5 Liturgi kl 10 De myrrabärande kvinnornas söndag Ton 2

22/5 Liturgi kl 10  Den lame mannens söndag Ton 3

29/5 Liturgi kl 10 Den samariska kvinnans söndag Ton 4

Juni
5/6 Liturgi kl 10  Den blindföddes söndag Ton 5
8/6  Onsdag kväll kl 18  Kristi Himmelsfärdsafton Liturgi

12/6  Liturgi kl 10 Heliga fäderna i Nikea Ton 6
19/6 Liturgi kl 10 Heliga Treenighetens dag.Pingst T 7
26/6 Liturgi kl 10 Alla heliga  Ton 8
Apostlafastan

Juli
3/7  Liturgi kl 10 Andra sönd. e. Pingst Ton 1

10/7 Liturgi kl 10 3. söndagen e. Pingst Ton 2

Apostlafesten i juli:
11 / 7   kl 15 Minnesgudstjänst för ortodoxa svenskar.
Eftermiddagsprogram. Apostlafesten börjar.
18 Vigila hel.apostlarna Petrus och Paulus
12/ 7 Apostlarna Petrus och Paulus’dag. Kyrkfest
9.20 Timböner
10. 00  Festliturgi, procession.
Kyrkkalas. Ta gärna med mat!
kl 16  Kvällsgudtjänsten.

17/7 Liturgi kl 10  4. söndagen e Pingst  Ton 3
24/7 Liturgi kl 10   5. söndagen e. Pingst Ton 4
31/7 Liturgi kl 10    6. söndagen e. Pingst  Ton 5