Helige Biskop Nikolaj Velimirović (1889-1956) blev i samband med Serbisk-ortodoxa kyrkans biskopsmöte i maj 2003 officiellt glorifierad. Den första Gudomliga Liturgin i åminnelse av honom firades i den stora S:t Savakyrkan i Belgrad 11/24 maj 2003, på de heliga Kyrillos och Methodios dag.

Den helige Biskopen föddes i byn Lelic på den västserbiska landsbygden. Efter studier i bl.a. Bern, Genève, London och S:t Petersburg återvände han till Serbien, där han utsågs till biskop av de anrika stiften Žiča och Ohrid. Då hade han hunnit ta doktorsgrader både i teologi (Om Kristi uppståndelse) och filosofi (George Berkley´s filosofi). Under Andra världskriget satt han internerad i koncentrationslägret Dachau i Tyskland, tillsammans med den serbiske patriarken Gavrilo.

Kriget och förhållandena i hans hemland efter kriget tvingade den helige Biskopen till ett fortsatt liv i exil, i Storbritannien och Amerikas Förenta Stater. Även där förblev han en flitig själasörjare, teologisk föreläsare och skribent. Många av hans verk blev översatta till flera språk. Några av de mest kända är: Ohridprologen (1928 – med helgonens liv, homilior och betraktelser för årets alla dagar), Missionsbreven (med själavårdande svar till teologer, klosterfolk, bönder, föräldrar, o.s.v. – samlade av hans medarbetare och utgivna 1932-34), Berättelser vid sjön (1922).

Som dåvarande biskop av det serbiska stiftet i Västeuropa, utgav biskop Lavrentije (Trifunovic) Biskop Nikolajs samlade verk i 15 band, på ca 11 000 sidor. När han sedan blivit biskop av Šabac-Valjevo utverkade biskop Lavrentije att Biskop Nikolajs reliker från Amerika fördes hem till Serbien och hans hemby Lelić. (1991)

Efter att alltsedan sin hädanfärd 1956 hållits i ära som helig av många serber, men även andra ortodoxa

kristna och andra kristna, är nu alltså helige Biskop Nikolaj av Žiča och Ohrid, även officiellt inräknad bland de heliga. Hans festdagar är 5/18 mars (hans hädanfärd) och 20 april/3maj (hans relikers hemfärd).

 

Helige Biskop Nikolaj, bed till Gud för oss!