Håll ständigt den stora Fredagen (Långfredagen) och Uppståndelsens dag (Påsken) inför din andliga syn, särskilt under denna månad. Följ Guds människoblivne Son med din ande. Följ varje steg Han tar från krubban i Betlehem till korset på Golgata och den ärorika Uppståndelsen. Gör du så, kommer du att erfara renhet, tillika med tröst och kraft, liksom vishet och glädje.

Ingenting annat begär Han av dig förutom ditt svar på Hans kärlek till dig. Älskar du Honom? Kommer du att älska Honom? Han väntar på ditt svar: ja eller nej. Han förväntar sig något helt naturligt från dig; ingenting onaturligt. Det är naturligt att vi älskar dem som älskar oss. Älskar du inte Kristus, gör du något onaturligt.

När du följer Honom på varje Hans steg, skall du veta att varje Hans steg, varje Hans ord varje Hans verk och varje Hans lidande var av kärlek till dig. Han steg ned till jorden från sin eviga ära och uppenbarade sig kroppsligt av kärlek till dig. Han blev bespottad och slagen och korsfäst för din skull och av kärlek till dig. Och Han uppstod för din skull, för att uppväcka dig ur den andliga döden.

Tag bort frosten från ditt hjärta och mörkret från ditt förstånd, och älska Honom som älskat dig och som älskar dig med en outsäglig och obegriplig kärlek.