Fira Kristi Förklaring, och arbeta på fulländningen av din egen förklaring. Herren Kristus förklarade sig mot slutet av sitt jordeliv. Även ditt slut är nära. Om du enligt mänskliga tidsbegrepp har så mycket som 50 år kvar på jorden, är det som 50 minuter enligt Guds tidsbegrepp, och ännu mindre. Betänk din snara död. Den står för dörren. Den kringränner dig från alla sidor. Tänk på döden. Betrakta dig redan död för världen och levande i Gud.

Vid sin Förklaring på Tabor samtalade Jesus med hädangångna, med Mose och Elia. Ihågkom också du de döda. Ihågkom dina släktingar och vänner som väntar på dig i den andra världen, och som ber till Gud att snarligen ta dig från den här världen och föra dig till dem. Ihågkom särskilt heliga män, heliga kvinnor, heliga jungfrur och heliga oskyldiga barn som före dig övergått från förgänglighet till oförgänglighet. Lösgör dig från världen. Förbered dig för ett hastigt uppbrott.

Bara om några Guds minuter eller sekunder kommer du att befinna dig på den andra sidan, i de dödas församling, den största befintliga församlingen. Kommer du att finna dig själv omkläd eller avklädd, ren eller smutsig, förklarad eller oförklarad, som ett Guds barn eller som ett helvetets barn? Det är nu frågan. Det handlar om att vinna allt eller att förlora allt. Ytterligare en liten stund, en liten stund och spelet är över. Darra av fruktan och ropa till Kristus Gud att frälsa dig. Ropa: ”Rädda mig, Herre, jag drunknar!” Ge akt, Han kommer att räcka dig sin hand och säga till dig som till Petrus: Varför tvivlade du? Var inte rädd, Han är vid din sida.