Den apostoliska månaden; den apostoliska fastan; det apostoliska lidandet; den apostoliska äran. Upplever du dig som en enkel människa, förtvivla inte det minsta för det. Också apostlarna var enkla människor, som genom Guds Ande blev hela universums upplysare och lärare. De besvarade Kristi kärlek med kärlek. Därför har de fått Kristi alla gåvor: sanning, vishet, styrka och gåvan att utföra under. Det var inte skolade filosofer som upplyste världen utan enkla Guds apostlar.

Försök åtminstone att ha apostlarna som förebild, om det nu är svårt för dig att ha Kristus som förebild. Därtill råder oss även aposteln Paulus: Ha mig som förebild, liksom jag har Kristus som förebild. Upplever du dig som en syndig människa, förtvivla inte det minsta. Självaste aposteln Paulus erkänner sig syndig, därtill som den störste bland syndare. Men sanningen och kärleken har renat honom från synden.

Detta gäller även dig. Hur syndig du än upplever dig, lär känna sanningen och sanningen skall befria dig från synden. Uppfyll ditt hjärta med kärleken till Herren Kristus och den kärleken skall vara som en eld som förtär all syndens avfall.

Värj dig mot frestelserna. Ju rikare och mognare din själs frukter är, desto häftigare blir demonernas attacker. Ju starkare du är i anden, desto starkare slag får du ta emot. Den här månaden är hagelskurarnas månad. Mot hagelskurar skyddar sig bönderna endast genom bönen till Gud, samt genom bikten och kommunionen. Skydda dig även du med samma medel mot demonernas hagelskurar. Och Gud kommer att stå dig bi. Frukta inte!