Fira Herrens Uppståndelse. Efter att ha fullbordat sitt verk på jorden, uppsteg världens Frälsare till himmelen och satte sig på Guds Faderns högra sida. Uppstig mot himmelen även du, med ditt hjärta, i din bön och i din tanke. Till Dig, bara till Dig vill jag, Människoälskare och Herre! Säg ofta så. Ty där Han är, där är även ditt hemland, där finns allt ditt.

Hans fädernesland är ditt fädernesland. Det var så Han ville och önskade. Därför bad Han till sin Fader: Fader, jag vill att även de du givit mig skall vara med mig, där jag är. Det är Hans önskan och vilja som älskar dig med en kärlek som överträffar alla drömmar om kärlek på jorden, ditt tillfälliga jordiska hemland.

Han ser dig, och Han väntar dig. Ingen i världen ser dig som Han ser dig, och ingen i världen väntar dig med en sådan kärlek och glädje som Han. Han utsträcker sina händer: kasta dig i Hans famn. Sina änglar älskar Han inte så som Han älskar dig. Ty det var inte för änglarna Han utgöt sitt blod, utan för dig.

Så att de skall se den härlighet Du har givit mig, sade Herren i sin avslutningsbön till sin Fader. Han vill leda in även dig i en härlighet som ögat inte sett, som örat inte hört, som aldrig vidrört en människas tanke. Han kräver inget av dig, förutom att du tar emot den kärlek Han erbjuder dig, så att du sedan även skall kunna ta emot Hans härlighet. O, du jord, du mänskliga villfarelse! Hela du är inte värd en minut av Kristi kärlek.