juluppropet

Den 14 december gick startskottet för Juluppropet – för en human migrationspolitik. Juluppropets namninsamling pågår till och med den 16 januari. Se info nedan.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Särskilt drabbade är barn och unga, som berövas hopp och framtidstro. Genom Juluppropet vill kyrkorna förmedla hopp till alla de barn och unga som känner oro för att de ska utvisas, liksom till de familjer som ännu inte har återförenats i Sverige.

Medkänsla och viljan att engagera sig för andra är grundläggande mänskliga egenskaper. Detta knyter an till en bärande tanke i kristen tro om att vi människor är skapade för att leva tillsammans. Som medmänniskor är vi varandras angelägenhet. Villkoren för de barn, unga och familjer som drabbas av den nya asyllagstiftningen angår oss alla.

Genom att underteckna Juluppropet uppmanas regeringen att:
– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd, och uppropet är undertecknat av kyrkoledare och Sveriges kristna råds styrelse:
Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan
Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Stefan Holmström, missionsföreståndare EFS
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan
Johnny Kleman, kommendör Frälsningsarmén
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Anne-Christine Lindvall, ordf. Hl Anna av Novgorods Ortodoxa förs., Serbisk-ortodoxa kyrkan
Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia
Maie Martinson, församlingsföreståndare, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Bernth-Åke Ottosson, tf missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Man kan underteckna Juluppropet på Juluppropet.se eller via namnlistor i kyrkor och församlingar. amninsamlingen pågår till och med den 16 januari.

Mer information finns på juluppropet.se eller #juluppropet