Den Svenska Ortodoxa Kyrkoprovinsen har nu uppgått i Antiokias ortodoxa kyrka i Skandinavien.
Här är kontaktpersoner för dig som söker efter  ortodox kristendom på svenska i Östergötland och Svealand.

Frågor om svenskspråkiga församlingarna i stiftet
Fader Misha Jaksic
Kompanigatan 54,
587 58 Linköping.
tel 013-164240 / 08-453 68 20

Kyrkoherde för Dalarna och Eskilstuna: fader Mikael Liljeström
Vintergatan 13, Valsarfs
793 41 Insjön
tel 0247-40100
mobil 070-54 125 18

Kyrkoherde för Stockholm och Uppsala: fader Serafim Smensgård
tel 073-811 64 55
serafim.smensgard@gmail.com

Adminsitrativ kontakt:
Anne-Christine Lindvall,
Plommongatan 19,
582 49 Linköping
tel 070-387 00 18
annechristine.lindvall@gmail.com

Ekonomifrågor:
Heliga Annas ortodoxa kyrkoförsamling i Stockholm
C/o Sankt Ignatios
Mälaregatan 4-6
651 71 Södertälje

– – –

Bankgironummer:
761-4779

 

PLATSERNA FÖR VÅRA GUDSTJÄNSTER:
 ”Detta är  helig plats, här bor förvisso Gud,
och här är himmelens port.” 

                                   1 Mos 28:17

Östergötland:
Linköping: Helige Johannes Teologens kyrka
, Stolplyckekapellet, Stengatan 4 sista gudstjänst där 6/12 .
Lokalfrågan därefter är under förhandling

Mälardalen:
Eskilstuna Heliga Annas Kapell, St Eskils kyrkogård, Åsvägen 37.
Mellan de två vitkalkade grindhusen går en väg in på kyrkogården,
som slutar vid ett gulrappat kapell: heliga Annas helgedom!

Stockholm: Under vårterminen 2020 lånar vi lokaler av Stockholms Katolska Stift. Våra gudstjänster kommer firas i kapellet som ligger i anslutning till Johannes Paulus II pastoralcentrum i Gamla Stan. Kapellet ligger på gatuplan, Brunnsgränd 4.

Dalarna:  Heliga apostlarna Petrus och Paulus kyrka, Jofsvägen 3 Rönnäs, Leksand.
Verksamhetsansvarig: Fader Mikael Liljeström  070 54125 18.
Kantor: presbytera Iris Elisabet Liljeström 070 759 33 46

Jofsvägen går in precis vid gränsen mellan Östra och Västra Rönnäs.
Det röda huset har ett träkors med snedbalk på väggen!

NOTMATERIAL  för gudstjänsterna finns på https://irismusica.wordpress.com