I denna månad sås säden. Ihågkom Såningsmannen som gick ut för att så sin säd i människosjälar såsom på sin åker. Såningsmannen är Guds Son och den säd Han sår är Guds ord. Alla ord vi hör i världen är såsom säd som faller ned i våra själar. Men om dessa ord inte är Guds så är de djävulens, och den växt de ger i våra själar är den onda sädens växt, tistel, törne och ogräs.

Att skilja säd från säd och välja den bästa säden för sin sådd är den vise husbondens egenskap. Var vis även du, och lär dig att skilja ord från ord och välja de bästa – det vill säga Guds ord – för att så dem i din själs åker.

Läs vår Herre Jesu Kristi Nya Evangelium. I den boken finns Guds ord, Kristi ord, samlade. Där behöver du inte åtskilja, ty där är redan allting urskiljt såsom Herrens sanna och friska säd. Lyssna på dessa ord även i kyrkan, där de sås av Kristi präster. Vill du även ha en djupare förklaring av dessa Guds ord, läs den Ortodoxa Kyrkans fäder. Så skall sann säd falla på din själs åker.

Men sådden föregås av röjning och plöjning av åkern. Om din själ är förvuxen av den bedrägliga världens ord, måste du röja den, plöja den och rycka upp den onda säden. Det är inget lätt arbete. Men Gud hjälper var och en som beslutar sig för att ta emot Hans ord i sin själ. Gud kommer att hjälpa även dig. Tvivla inte det minsta.