Helige Johannes Teologens Ortodoxa kyrka

Linköping

Helige Johannes Teologens Ortodoxa församling, Linköping
Gudstjänstschema

Hösten 2021

För närvarande firar vi liturgi i Tomaskyrkan, Rekrytgatan 1 (TI-området), Linköping.

AUGUSTI
Söndag 29 augusti kl.10:00 Liturgi. Efterfesten Guds Moders avsomnande

SEPTEMBER
Söndag 12 september kl.10:00 Liturgi
Söndag 26 september kl.10:00 Liturgi.

OKTOBER
Söndag 10 oktober kl.10:00 Liturgi.
Söndag 24 oktober kl.10:00 Liturgi

NOVEMBER
Söndag 7 november kl.10:00 Liturgi
Söndag 21 november kl.10:00 Liturgi

DECEMBER
Söndag 5 december kl.10:00 Liturgi
Söndag 19 december kl.10:00 Liturgi

Aktuell information
Facebook: Ortodox Linköping
Hemsida: www.heligaanna.se samt www.heligaanna.nu

Kontakt
Verksamhetsansvarig: Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com,
tel. 070 – 387 00 18

För mer information gällande gudstjänster, kontakta Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com, tel. 070 – 387 00 18

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping

KONTAKT

Helige Johannes Teologens Ortodoxa Församling
Församlingen tillhör sedan 1 oktober 2020 Antiokias Ortodoxa kyrka i Skandinavien.
under patriarken Johannes av Antiokia.
Generalvikarie för stiftet är arkimandrit Jean Mansour, Södertälje.