Helige Johannes Teologens Ortodoxa kyrka

Linköping

Helige Johannes Teologens Ortodoxa församling, Linköping
Gudstjänstschema

Våren 2022

MAJ

Söndag 8 maj kl.10:00 Gudstjänst. De myrrabärande kvinnorna
Söndag 22 maj kl.10:00 Gudstjänst. Den samariska kvinnan / Firande av Hl Johannes Teologen

JUNI

Söndag 5 juni kl.10:00 Gudstjänst. Söndagen efter Kristi Himmelsfärd

Sommaruppehåll från och med slutet av juni. Nytt gudstjänstschema kommer när vi
närmar oss hösten.

Aktuell information
Facebook: Ortodox Linköping
Hemsida: www.heligaanna.se samt www.heligaanna.nu

Kontakt
Verksamhetsansvarig: Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com,
tel. 070 – 387 00 18

För mer information gällande gudstjänster, kontakta Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com, tel. 070 – 387 00 18

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping