Helige Johannes Teologens Ortodoxa kyrka

Linköping

Vänner,

Med anledning av det försämrade läget vid spridningen av Covid19 Coronaviruset, som nu fått samhällsspridning, har vi beslutat att ställa in våra Gudstjänster tills vidare. Vi kommer att hålla er uppdaterade om eventuella församlingsinitiativ under den här krisperioden. Jag ber er ta del av hälsningen och informationen hälsning från vår provinsföreståndare, f Misha, på huvudsidan www.heligaanna.se
För mer information gällande gudstjänster, kontakta Anne-Christine Lindvall, annechristine.lindvall@gmail.com, tel. 070 – 387 00 18

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

För aktuell information se Facebook: Ortodox Linköping

KONTAKT

Helige Johannes Teologens Ortodoxa Församling
Församlingen tillhör sedan 1 oktober 2020 Antiokias Ortodoxa kyrka i Skandinavien.
under patriarken Johannes av Antiokia.
Generalvikarie för stiftet är arkimandrit Jean Mansour, Södertälje.