Vi är nu i för-fastetiden!
Att Påskens förberedelsetid -Stora fastan- själv behöver en förberedelsetid  slog snabbt igenom i hela Kyrkan. Det visar också på hur stor Påsken är, och hur den Helige Ande genom Påsken vill omforma oss till att bli Kristus lika. Stora Fastan är vårt Påskfirandes förutsättning: Kors och Uppståndelse möter oss sida vid sida hela vägen fram till Herrens Strålande Påsk . Denna process har en kroppslig och en andlig sida, som allt sant mänskligt har. Låt oss se lite närmare på förfastans 4 veckor:
* Sackeussöndagen är upptakten; Evangeliet, Lukas 19:1-10, visar hur Herren förvandlar Sackeus från egoistisk skurk till en hel människa…
* Fariseens och tullindrivarens söndag- (Lukas 18:10-14) ställer två sätt att möta Gud på mot varandra: ”Låt oss följa tullindrivarens exempel!” Hjärtats omvändelse, inte enbart formell regellydnad är vad Herren söker hos oss. Gudstjänstboken Triodion, som skall följa os fram till Påsken, börjar användas nu.
Veckan är fastefri,(även onsdag och fredag) Herrens Möte med Simeon i Templet är på tisdag denna vecka-en underbar Kristusfest som liksom avslutar alla julhelgerna.
* Den förlorade sonens Söndag I(Lukas. 15:11-22) har många sidor: om att vända hem till vårt riktiga liv och Guds välkomnande, men också om hur vi möter dem som kommer.
-i år har vi heliga Anna av Novgorods dag, vår församlings festdag, på onsdagen denna vecka.
* Yttersta Domens Söndag (Köttavståendets söndag)
Vad blir vårt svar inför Honom som redan vet allt om oss?
-veckan är köttfri men övrigt fastefri: ”ostvecka”.
* Förlåtelsens Söndag då man brukar be alla om förlåtelse, så att vi försonade kan gå in i fastan, ett grundvillkor för vår frälsning och gudomliggörelse.
Med måndagen börjar Stora Fastan, då vi äter veganskt och övar oss att leva som i Paradiset. Vilken fin utmaning att se fram emot!
denna överblick är en inbjudan och en maning:
Kom till gudstjänsterna! Ortodoxt kristet liv är gemenskapsliv! Använd den dyrbara tid vi har fram till Påsken! Utnyttja den underbara gåvan som Bikten ger: befrielse, upprättelse! Bikten är glädje och styrka! Kom och ta del i de Heliga Gåvorna!
Se så mycket som bjuds oss denna underbara heliga Påskvår!

Er ringe präst
f Mikael L