PÅSKHÄLSNING

från vår kyrkoherde och biskopsvikare,
fader Misha Jaksic.

Kära vänner,

Åter och åter låter oss Kyrkan, vår moder, gemensamt genomleva den Stora och Heliga fastan; beskåda oss själva och vår inre människa genom storfastans oerhörda djup av böner och hymner, av återhållsamhet och botfärdighet, på vägen mot Kristi Uppståndelses gudomliga och obeskrivliga ljus, som upplyser allt skapat och ger det himmelrikets eviga gestaltning. Denna Uppståndelsens morgon – ingen annan lik – då alla, utan undantag, bjuds in till festen och glädjen över Livets seger och Ljusets slutliga triumf! Morgonen då vi omfamnar varandra, liksom himlen omfamnar jorden; då ovän kysser ovän, liksom evigheten kysser tiden; då hat inte längre har någon annan utväg än in i kärleken – genom Honom som nedlagt döden och uppfyllt gravarna med liv!

Må vi i tro och kärlek närma oss vår uppståndne Herre, och så bli delaktiga av det eviga livet. Må ljuset av Herren Jesu uppståndelse upplysa och genomlysa oss alla!

Fader Misha Jaksic