Vid Heliga Anna av Novgorods Församlings församlingsmöte, som  är vart tredje år, denna gång  lördagen den 5 februari, besökte biskop Dositej av Skandinavien och Britannien församlingen och den hel. Johannes Teologens kyrka i Linköping och firade hierarkisk liturgi med församlingens båda präster samt fader Velisha Vasic. Protojerej Misha Jaksic upphöjdes  till korsbärande präst, Stavrófor *, och fick av biskopen ett fint enkelt guldkors som kommer från patriarken Athenagoras den store av Konstantinopel. Utmärkelsen avsåg både de insatser fader Misha gjort och gör för kyrkan i Sverige genom  Sveriges Kristna Råd och på andra sätt, men är också avsedd att hedra fader Mishas församling, som fastän inte bland de största, gör påtagliga avtryck med sitt arbete.
– Axios! Axios! Axios!

*Stavrofor (grek: stavro´foros, ”korsbärare”) är den högsta utmärkelsen en gift präst kan få i Serbiens Patriarkat.