Sång och Musik
Liturgins noter enl nordisk tradition hittar du på https://irismusica.wordpress.com/liturgier-noter/
Detta är presbytera  Iris Elisabeth Liljeströms notsajt.
Hon arbetar,  i samarbete med kyrkomusikaliskt kunniga,
med svenskspråkigt material för öst-ortodox kyrkosång.
Du kan kontakta henne på 0247 40100.

Ortodox boklåda – Här finner ni information om Ortodox literatur, försäljning av böneband, musik, Ortodox kalender på svenska, liturgihäfte för Chrysostomosliturgin i ny översättning, och annat.

Liturgihäfte (OBS! Gamla översättningen)
Nedan finner ni den gamla översättningen av Chrysostomos-liturgin. Observera: Denna gamla version presenteras här endast för den som vill bekanta sig med ordningen. Numera används den nya översättningen som finns att få tag på i tryckt form via Anastasis media http://butik.anastasismedia.se/

Chrysostomosliturgin “Röda Häftet”- Gammal Översättning

Liturgikon på fyra språk – Proskomedin på serbiska och engelska, själva liturgins ordning på fyra språk

Liturgi svenska och grekiska

Grekiska

Ryska

Rumänska

Lilla sena kvällsgudtjänsten och metalipsis