sång

Heliga Annas församling är en sjungande församling! Här finns både församlingssång, försångare och körsång i samklang.
”Det är gott att lovsjunga Herren, lovsång höves oss!” Sångtraditionen i den ortodoxa kyrkan är mycket rik: alla kan inte sjunga allt, men alla kan sjunga något: ”Herre förbarma dig!”, ”Åt dig Herre!”, ”Amen!” Fader Vår och , gärna! Trosbekännelsen!
Andra lyssnar in sig och sjunger med i antifonerna, och mycket annat. En del står och sjunger med kören, för att lära sig sångerna eller för att sjunga med kören fortsättningsvis. Övningarna före gudstjänsten är inte bara för kören utan en möjlighet för alla att få lära känna och smaka på sångerna: välkommen med, även om du inte tror att du är någon sångare! Vår musikansvariga, Iris Elisabet hjälper dig att öva upp din sångförmåga.
Iris Elisabet Liljeström (kontakt: se nedan!) är musikansvarig för heliga Annas församling.
Hon leder körarbetet i Eskilstuna, Stockholmsdistriktet och Dalarna. Hon arbetar tillsammans med folk från de andra ortodoxa kyrkorna i Sverige och Finland på att utveckla den svenskspråkiga gudstjänstsången. 
På webbplatsenKliros kan du redan hitta en hel del noter, bland annat hela Liturgin, satt i tre stämmor, utarbetad av Paul Nordgren i samarbete med Bildas profilområde Ortodox Kultur och Bildning (OBK). Där finns också sånger för Påsken och Kristi Födelse med mera. Och mycket mera skall det bli! Den nya översättningen av Liturgin har också fått nya noter. Kontakta kantor Iris om du vill veta mera!
I Linköping Östergörland och Örebro leder Richard Kovár sången:
”Kyrkosången i Linköping är speciell i det, att vi inte har någon kör, utan en kantor som leder hela församlingens sång. Alla är välkomna att sjunga med. Sången är i princip enstämmig, men då finns det plats för folkets naturliga harmoniska invention. Vi sjunger både på kyrkoslaviska och på svenska. När vi sjunger på slaviska använder vi mestadels den traditionella serbiska sångarten enligt S.S. Mokranjac, och när vi sjunger på svenska sjunger vi på det bysantinska sättet, men det är inget regel och ofta är det tvärtom. Om det behövs sjunger vi på andra språk också ( serbiska, rumänska, grekiska, finska och engelska ). På onsdagar brukar vi träffas inför vespern och lär oss hur man sjunger troparia och kontakia ( serbisk stil )”
Du som vill vara med och sjunga eller veta mera om ortodox kyrkomusik, kontakta :
Iris, på 070-759 33 46 eller iris.liljestrom@liljest.com eller 0247-401 00
Richard, om sången i Linköping, Örebro och Östergötland, via församlingen i Linköping.