Församlingen i Stockholm-Uppsala har fått en ny hemsida! www.heligaanna.nu

Gudstjänstschema

Oktober

Söndag 16/10 kl. 10:00 Typikagudstjänst (med präst). [Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/84704149601] (Gamla Stan)

Lördag 29/10 kl. 10:00 Liturgi på svenska i  Kristi Förklarings församling på Birger Jarlsgatan 98. Liturgin firas i samband med en konferens som pågår mellan 28/10-30/10. Vi firar ingen egen gudstjänst denna helg, och uppmanar istället våra medlemmar att gästa Kristi Förklarings församling på lördagens liturgi. Tidigare hade vi aviserat att det skulle bli liturgi på svenska i Kristi Förklaring församling Söndag den 30/10, men det visade sig vara felaktigt. Liturgin på söndag är på kyrkoslaviska.

November

Söndag 13/11 kl. 10:00 Liturgi. [Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/82091082469] (Gamla Stan)

Söndag 27/11 kl. 10:00 Liturgi. [Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/86901775616] (Gamla Stan)

Kontrollera gärna att mikrofoner förblir avaktiverade under gudstjänsten.
Tack!

Eventuella ändringar kommer att meddelas via mejl och publiceras på hemsidan.

Plats

Brunnsgränd 3, Gamla Stan.

Gudstjänstspråket är svenska.

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
serafim.smensgard@gmail.com
tel: 079-068 18 55