Församlingen i Stockholm-Uppsala har fått en ny hemsida! www.heligaanna.nu

Vi jobbar med att avveckla den här hemsidan, och hänvisar i första hand till den nya.

Med anledning av lättnaderna i riktlinjerna från folkhälsomyndigheten vill jag informera er om våra nya riktlinjer för gudstjänster. Vi kommer att lyfta deltagartaket för liturgier, och därmed är det inte längre nödvändigt att anmäla sig till gudstjänst i förväg. Detta träder i kraft redan nu, inför helgens gudstjänst. Däremot vill vi uppmana våra medlemmar och gäster att fortsatt hålla avstånd till varandra, och vi önskar att vi inte vistas mer än 25 personer i stora salen samtidigt (på Brunnsgränd). Vi ber ytterligare tillkommande gudstjänstbesökare att använda rummen intill stora salen, dvs kapphallen och kapellet. Vi hoppas kunna engagera värdar som kan vara behjälpliga med att dirigera besökare så att vi nyttjar lokalerna på ett säkert och ansvarsfullt sätt.


Gudstjänsterna sänds via Zoom, och är endast öppna för ett begränsat antal gudstjänstbesökare. Är du intresserad av att delta, anmäl intresse till info@heligaanna.nu Möjlighet till bikt och nattvard för de som inte kunnat vara med på liturgin finns även i direkt anslutning till liturgin. Även då krävs föranmälan för att kunna samordna.

Kristi Födelse 

Den 7:e januari kl. 17:00 firar vi Kristi Födelse (Chrysostomos liturgi) i kapellet på Brunnsgränd 3, Gamla Stan. Vi bevakar myndigheternas anvisningar angående restriktioner. I dagsläget ryms våra nuvarande rutiner under gällande rekommendationer. Vi har en generell gräns på 50 personer i lokalerna samtidigt, men kommer inte att kräva att man registrerar sig i förväg. Våra Gudstjänstvärdar kommer att påminna våra gudstjänstbesökare att sprider ut sig i lokalerna, och att använda båda rummen i lokalerna för att undvika trängsel. Om man inte är vaccinerad, eller om man befinner sig i en riskgrupp rekommenderar vi att man inte vistas i lokalerna om det visar sig vara många gudstjänstbesökare under högtidsfirandet. Det kommer att finnas möjlighet att följa gudstjänsten zia zoom. Trots försiktighetsåtgärder finns det alltid en risk att den nya omicron varianten av Covid viruset kan få spridning i folksamlingar. Än så länge finns det indicier på att man löper mindre risk för svårt sjukdomsförlopp om man är dubbel vaccinerad, men risken för att smittas kvarstår dock.

Nedan följer det riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som gäller just nu för vår församlings del:

Arrangemang inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare

Föreskrifter

 Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska se till att deltagarna har en anvisad sittplats och ska använda sådant vaccinationsbevis som anges i begränsningsförordningen, eller vidta andra smittskyddsåtgärder.

Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, istället för an-visad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats.

21-500 deltagare inomhus utan vaccinationsbevis

Vid ett arrangemang inomhus utan vaccinationsbevis med fler än 20 och högst 500 deltagare ska anordnaren se till att:

  1. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
  2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Gudstjänstschema

Januari                       

Fredag 7/1 Kl.17:00. Liturgi. Kristi födelse. Eukaristisk fasta från kl. 12:00.

Söndag 23/1 Kl.10:00. Liturgi.

Februari                     

Söndag 6/2 Kl.10:00 Liturgi.

Söndag 20/2 Kl.10:00 Liturgi. Den förlorade sonens söndag.

Mars              

Söndag 6/3 Kl.10:00 Förlåtelsens söndag. Ostavståndets söndag.

Söndag 20/3 Kl.10:00 Andra söndagen i fastan.

April               

Söndag 3/4 Kl.10:00. Fjärde söndagen i fastan.

Söndag 17/4 Kl.10:00. Herrens intåg i Jerusalem.

[Stora veckans schema publiceras senare]

ZOOM Länk

Länk till Liturgin den 7:e januari : https://us02web.zoom.us/j/82562917770

Om ni behöver bekanta er med tekniken inför gudstjänsten kan ni ta del av följande guide  som förklarar hur programmet Zoom fungerar: onlineguiden.se/zoom

Kontrollera gärna att mikrofoner förblir avaktiverade under gudstjänsten.
Tack!

Eventuella ändringar kommer att meddelas via mejl och publiceras på hemsidan.

Plats

Brunnsgränd 3, Gamla Stan.

Gudstjänstspråket är svenska.

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
serafim.smensgard@gmail.com
tel: 079-068 18 55