Församlingen i Stockholm-Uppsala har fått en ny hemsida! www.heligaanna.nu

Gudstjänstschema

Maj

Söndag 22/5 kl.10:00 Typika gudstjänst. (Brunnsgränd,Gamla Stan)

Schemat för resterande gudstjänster kommer att publiceras här innom kort.

ZOOM Länk

När gudstjänst firas i egen regi, sänds den via zoom.

[ En Zoomlänk kommer att publiceras här inför varje typika gudstjänst]

Om ni behöver bekanta er med tekniken inför gudstjänsten kan ni ta del av följande guide  som förklarar hur programmet Zoom fungerar: onlineguiden.se/zoom

Kontrollera gärna att mikrofoner förblir avaktiverade under gudstjänsten.
Tack!

Eventuella ändringar kommer att meddelas via mejl och publiceras på hemsidan.

Plats

Brunnsgränd 3, Gamla Stan.

Gudstjänstspråket är svenska.

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
serafim.smensgard@gmail.com
tel: 079-068 18 55