Församlingen i Stockholm-Uppsala har fått en ny hemsida! www.heligaanna.nu

Vi jobbar med att avveckla den här hemsidan, och hänvisar i första hand till den nya.

Vänner,

Jag hoppas att ni mår bra trots rådande omständigheter. Det har nu gått ett år sedan vi behövt anpassa oss till ett liv under pandemin. Vi har inte kunnat träffas till gudstjänst mer än vid några få tillfällen under året. I takt med att det mest utsatta i samhället nu erbjuds möjlighet till skydd genom vaccination ökar möjligheterna till att successivt återgå ett regelbundet gudstjänstliv. Våra anpassningar under året har grundat sig först och främst i solidaritet med det svaga. När vi valde att göra uppehåll i vårt gudstjänstliv var det med förhoppningen att efter några veckor eller månader kunna återgå till vår vanliga rytm av gudstjänster. Det verkar dock som att vi kommer behöva leva med pandemins konsekvenser en längre period. Vi har dock valt att försöka skapa förutsättningar för att kunna försiktigt återuppta våra gudstjänster, även om detta kommer att ske på ett rätt så begränsat sätt.

Begränsningar kring samlingar kvarstår, vilket innebär att vi behöver öppna upp försiktigt och gradvist och ständigt förhålla oss till rekommendationerna kring det aktuella smittläget. I första hand handlar det om att vi ska kunna fira liturgi i minimal konstellation, d v s, präst och medverkande och att även kunna sända dessa gudstjänster via Zoom. Så länge smittläget tillåter finns även möjlighet för upp till 8 personer att delta utöver medverkande. Viss möjlighet kommer även att finnas för de som inte kunnat närvara under liturgin att komma till bikt och nattvard direkt efter liturgin i takt med att gudstjänstbesökare och medverkande lämnar lokalen. Möjligheten för 8 personer utöver medverkande att delta i gudstjänster kan med kort varsel behöva dras in. Vår intention med detta upplägg är dock att fortfarande kunna sända gudstjänster digitalt.

Som ni förstår kommer detta att kräva en hel del samordning och prioritering och vi kan inte garantera att man har möjlighet att delta efter önskemål, utan vi behöver göra en prioritering utifrån många omständigheter, såväl praktiska, logistiska, som pastorala. För att anmäla sig till liturgi eller till bikt och/eller nattvard efter liturgin bör man skicka mejl till info@heligaanna.nu Om man ämnar komma till bikt och/eller nattvard direkt efter liturgin bör man också anmäla sig i förväg för att vi ska kunna samordna på bästa sätt. Inför planerade gudstjänster kommer samordningsansvariga att bekräfta huruvida den anmälde kan erbjudas plats vid en viss liturgi eller inte. Specificera gärna vilket datum du vill komma, och om du även kan tänka dig komma till bikt/nattvard efter liturgin om du inte kan erbjudas möjlighet att delta på själva liturgin. Vi behöver vara noggranna med anmälningar och med att reglera hur många som vistas i lokalerna samtidigt, då brott mot dessa restriktioner kan innebära allvarliga rättsliga påföljder för ansvarig anordnare. Oavsett rättsliga påföljder, så bör vår primära motivation med att följa restriktionerna fortsatt vara solidaritet och ansvarstagande.

Vi planerar att disponera Sankta Maria kyrka i Södertälje två gånger per månad, och då på lördagar, då lokalerna används av Sankta Maria församling på söndagar. Dessa lokaler är väldigt stora och lämpar sig väl för att säkert kunna fira liturgi. Då de inte kräver lika mycket praktisk förberedelser inför och efter liturgier, öppnas även större möjlighet för att kunna möta pastorala behov i anslutning till gudstjänster, som att ta t ex emot bikt. En gång per månad planerar vi att fira i lokalerna i Gamla Stan, då på en söndag. Dessa lokaler är inte lika rymliga, och de krävs mer noggrann samordning för att kunna säkra Gudstjänsterna. Vi har därför valt att bara använda dem en gång per månad, och då främst med tanke på medlemmar har svårt att ta sig till Södertälje på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att de som har möjlighet att resa till Södertälje på ett säkert sätt i första hand väljer att delta där. Vi vill poängtera att denna prioritering av lokal hänger samman med det rådande smittläget, och att detta inte är ett led i att byta gudstjänst ort. Vi fortsätter att arbeta för att hitta en långsiktig lösning på lokaler i centrala Stockholm.

Nedan finner ni det planerade gudstjänstschemat för maj-juni.

I Kristus,

F Serafim


Gudstjänsterna sänds via Zoom, och är endast öppna för ett begränsat antal gudstjänstbesökare. Är du intresserad av att delta, anmäl intresse till info@heligaanna.nu Möjlighet till bikt och nattvard för de som inte kunnat vara med på liturgin finns även i direkt anslutning till liturgin. Även då krävs föranmälan för att kunna samordna.

September

v. 36 Söndag 12/9 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

v. 38 Söndag 26/9 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

Oktober

v. 40 Söndag 10/10 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

v. 42 Söndag 24/10 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

November

v. 45 Söndag 14/11 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

v. 47 Söndag 28/11 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

December

v. 48 Söndag 5/12 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

v. 50 Söndag 19/12 kl. 10:00. Brunnsgränd, Stockholm.

ZOOM Länk

Länk till Liturgin den 12/9 kl 10:00

https://us02web.zoom.us/j/87865105227

Om ni behöver bekanta er med tekniken inför gudstjänsten kan ni ta del av följande guide  som förklarar hur programmet Zoom fungerar: onlineguiden.se/zoom

Länken till gudstjänsten kommer att publiceras nedan:
Kontrollera gärna att mikrofoner förblir avaktiverade under gudstjänsten.
Tack!

Eventuella ändringar kommer att meddelas via mejl och publiceras på hemsidan.

Plats

Under vanliga omständigheter firas liturgier på följande platser:

Stockholm:  Brunnsgränd 3, Gamla Stan.

 Södertälje:  Sankta Maria Kyrka, Nyköpingsvägen 20, Södertälje (före detta Baptistkyrkan vid Södertälje central).

Gudstjänstspråket är svenska.

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
serafim.smensgard@gmail.com
tel: 079-068 18 55