Gudstjänsterna firas i Högalidskyrkan,  S:t Ansgarskapellet ( Södermalm, vid Hornstull, Stockholm) kl. 10.00 om ingen annan tid eller plats anges.
Gudstjänstspråket är svenska.

Verksamhetsplan Heliga Anna Stockholm

Ortodox litteratur, böneband, och musik m.m. finns till försäljning på
plats via Stockholmsförsamlingens boklåda.

PÅSKENS GUDSTJÄNSTER:

1/4 Palmsöndagen. Kl. 10.00 Chrysostomosliturgi.

4/4 Stora onsdagen. Kl. 18.00 Vesper med oljesmörjelse.

6/4 Stora fredagen.
Kl.17.00 Vesper
Lilla sena kvällsgudstjänsten
Morgongudstjänsten

7/4 Stora lördagen – 8/4 Påskdagen
Kl. 21.00 Läsning av apostlagärningarna (möjlighet till bikt)
Ca kl. 23.30 Midnattsgudstjänst
Ca. kl. 00.00 Påskdagens morgongudstjänst och liturgi
Ca. kl. 03.00 Församlingsmåltid i underkyrkan.
Ta gärna med mat eller dryck som bidrag till festen.

Undervisningstillfällen
21:a januari
11:e februari
4:e mars
25:e mars
15:e april
6:e maj
27:e maj

Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
Fornhöjdsvägen 12,
152 58 Södertälje
tel 073-811 64 55
serafim.smensgard@gmail.com