Liturgin är trons modersmål. Genom den liturgiska teologin ges redskap till en helhetsförståelse för vad kyrkan är, hennes uppdrag och kallelse. Med utgångspunkt från den ryske teologen f Alexander Schmemann i avhandlingsarbetet “Liberation of the Ecclesia, The Unfinished Project of Liturgical Theology” ger Michael Hjälm i en serie av föreläsningar en orientering av vad liturgisk teologi är samt sätter in den i gamla och nya sammanhang.   Tid och plats är kl 18.30-20  torsdagarna den 24 februari, 10 mars, 14 april samt 12 maj på Sankta Birgitta folkhögskola på Södermalm (Björngårdsgatan 21).