Den Gudomliga Liturgin firas
i St Ansgars kapell, Studentvägen 34, Uppsala

Inga planerade gudstjänster för närvarande.


Verksamhetsansvarig
fader Serafim Smensgård
Fornhöjdsvägen 12,
152 58 Södertälje
tel 073-811 64 55
serafim.smensgard@gmail.com
————